Hva er omfanget av denne personvernerklæringen?

Denne personvernerklæringen gjelder for nettsteder, mobile applikasjoner og digitale tjenester som er koblet til eller benytter denne personvernerklæringen. Denne personvernerklæringen er ment å fortelle deg hva slags personlig informasjon Allergan plc. og våre partnere (også omtalt som «Allergan», «vi», «våre» eller «oss») kan innhente om deg, hvordan vi samler inn denne personlige informasjonen, hva den brukes til, hvem vi kan overføre opplysningene til og hvilke rettigheter du har til å begrense vår bruk av dine personlige opplysninger. I denne personvernerklæringen omtaler vi alle nettsteder, mobile applikasjoner og digitale tjenester som er koblet til eller benytter denne personvernerklæringen, som «nettsteder».

Hva slags personlige opplysninger kan vi lagre om deg?

Gjennom nettstedene våre som er koblet til denne personvernerklæringen, samler vi inn og behandler personopplysninger som ikke direkte identifiserer deg ved navn (for eksempel IP-adressen din) eller inkluderer kontaktinformasjon, men som kan brukes til å identifisere at en bestemt datamaskin eller enhet har tilgang til nettstedet vårt, og som kombinert med visse andre opplysninger kan brukes til å identifisere deg. Vi mottar denne informasjonen når du bruker nettstedene våre. Den personlige informasjonen vi behandler om deg, og som vi samler inn gjennom nettstedene våre som er koblet til denne personvernerklæringen, kan inneholde følgende kategorier personlige opplysninger:
 • demografisk informasjon
 • påloggingsinformasjon
 • IP-adresse
 • data fra informasjonskapsler
 • informasjonskapsler fra en tredjepart og / eller
 • sosiale nettverk og bruken av disse
Der hvor vi samler inn personlig informasjon som kan spores tilbake til deg, vil personvernerklæringen inneholde ekstra informasjon om hva, hvordan og hvorfor vi samler den inn samt til hvem vi sender informasjonen og hvordan du kan begrense bruken av denne informasjonen. Klikk på de personvernerklæringene som gjelder for deg: Sett inn hyperkobling til GDPR – Personvernerklæring – helsepersonell

Hvordan bruker vi de personlige opplysningene dine?

Behandling av de personlige opplysningene din omfatter at vi kan registrere, organisere, strukturere, lagre, tilpasse eller endre, hente, konsultere, bruke, avsløre ved overføring, formidling eller på annen måte gjøre tilgjengelig, justere eller kombinere, begrense, slette eller tilintetgjøre dine personlige opplysninger. Vi kan bruke personlige opplysninger om deg til følgende formål:
 • oppfylle krav om etterlevelse av lover og regler, samt krav til fasiliteter og nettverkssikkerhet
 • godkjenne, tildele, administrere, overvåke og avslutte tilgang til eller bruk av Allergans systemer, fasiliteter, arkiver, eiendom og infrastruktur
 • spore din aktivitet med oss
 • revisjon av programmene og tjenestene våre med tanke på etterlevelse av lover og regler
 • i tilfeller hvor vi har juridiske forpliktelser til å behandle personopplysningene dine
 • statistisk analyse og analyser utført av leverandørene våre
 • nettstedsadministrasjon og/eller
 • Markedsaktiviteter, inkludert sporing av informasjonskapsler fra tredjepart og opprettelse av profiler basert på interesser knyttet til samspillet med oss eller andre
Når det gjelder andre formål hvor vi må informere deg og be om godkjenning fra deg – også i henhold til lokal lovgivning – vil vi be om godkjenning fra deg før vi behandler personlig informasjon om deg til disse formålene.

På hvilket juridisk grunnlag behandler vi personlig informasjon om deg?

Gjeldende juridisk grunnlag for personlig informasjonsbehandling til formålene nevnt over er som følger:
 • Med samtykke fra deg: I enkelte tilfeller kan vi be om tillatelse til å samle inn og behandle personlig informasjon om deg. Hvis du gir oss tillatelse, kan du senere trekke den tilbake (eller melde deg av) ved å kontakte oss som forklart under avsnittet «Hvordan kontakte oss» under. Merk at hvis du trekker tilbake tillatelsen, vil ikke det påvirke behandlingen av personlige opplysninger som allerede har forekommet. Når vi behandler personlige opplysninger med din tillatelse, vil du få mer informasjon om dette når vi henter inn tillatelsen.
 • Etterlevelse av lover og regler i en kontrakt: Under spesielle omstendigheter må vi kanskje behandle personopplysningene dine for å overholde en relevant lov / forskrift eller for å oppfylle forpliktelsene våre i henhold til en kontrakt du er budet av. Når vi behandler de personlige opplysningene dine for å overholde våre juridiske forpliktelser, vil du mest sannsynlig ikke kunne motsette deg dette, men du vil vanligvis ha rett til å få tilgang til eller å gå gjennom denne informasjonen såfremt det ikke er i strid med våre juridiske forpliktelser. Når vi behandler informasjonen for å oppfylle juridiske forpliktelser i en kontrakt du er bundet av, kan du muligens ikke motsette deg denne behandlingen. Hvis du likevel melder deg av, eller motsetter deg en slik behandling, kan dette påvirke evnen vår til å oppfylle en juridisk forpliktelse som du er bundet av.
 • Vår legitime interesse: Vi kan behandle den personlige informasjonen din ut i fra et ønske om å kommunisere med deg og behandle interaksjoner rundt produktene og tjenestene våre, vitenskapelig forskning og opplærlingsmuligheter. I tillegg til andre rettigheter som du kan ha, og som er beskrevet under, har du rett til å motsette deg slik behandling av personlige opplysninger. Du kan si fra om at du motsetter deg dette ved å kontakte oss som beskrevet under avsnittet «Hvordan kontakte oss» under.


Informasjonskapsler og liknende teknologier som samler inn personlig informasjon

Mobilfyrteknologi (web beacons)

Nettstedene våre kan bruke en teknologi kalt mobilfyrteknologi, som lar oss samle inn informasjon fra nettlogger. Mobilfyrteknologi er en liten grafikk på en nettside eller i en e-post som skal spore hvilke sider som vises eller hvilke beskjeder som åpnes. Weblogginformasjon samles inn av datamaskinen som er vert for nettstedet vårt når du besøker et av våre nettsteder (også kalt webserver). Enkelte av nettsidene eller e-postene vi sender til deg kan inneholde en teknologi kalt mobilfyrteknologi («web beacons», «action tag» eller «clear GIF technology»). Vi kan bruke mobilfyrteknologi for å spore hvilke e-postmeldinger vi sendte som ble åpnet og om e-posten førte til en handling fra deg. Mobilfyrteknologi analyserer hvor effektive nettsidene er ved å måle antallet besøkende på en side eller hvor mange besøkende som klikket på viktige deler av sidene.

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en liten datafil som nettstedet plasser på harddisken til datamaskinen din. Filen lagres på samme sted som nettleserfilene lagres. Informasjonskapsler sparer deg for bryet med å skrive inn informasjonen din på nytt fordi noen av informasjonskapslene brukes til å «huske» informasjon du allerede har oppgitt. Informasjonskapsler bidrar også til å levere brukerspesifikk informasjon og spore hvordan du bruker de ulike delene av nettstedet. Informasjonskapsler kan plasseres på datamaskinen både av oss og av tredjeparter som vi samarbeider med, for eksempel webanalysetjenester og annonseringstjenester. De fleste nettlesere eller andre programmer lar deg slette informasjonskapsler gjennom nettleserinnstillingene dine. Du kan slette informasjonskapsler fra datamaskinens harddisk, blokkere informasjonskapsler eller be om en advarsel før en informasjonskapsel lagres. Les fremgangsmåtene i nettleseren din for å finne ut mer om disse funksjonene. Hvis du ikke tillater bruk av informasjonskapsler, kan det hende at enkelte av nettstedets funksjoner ikke fungerer.

Ikke spore (Do-Not-Track, «DNT»)

Det er flere måter du kan forhindre at nettaktiviteten din spores på. Du kan blant annet angi under innstillingene i nettleseren din at du ikke ønsker at nettsidene samler inn visse typer informasjon om deg. Dette kalles et «Ikke spore»-signal (DNT-signal). Merk at våre nettsteder og nettbaserte ressurser for tiden ikke tar hensyn til slike signaler fra nettleserne. På dette tidspunkt finnes det ingen generelt akseptert standard for hva en bedrift skal gjøre når et DNT-signal oppdages.

Google Analytics

Vi bruker Google Analytics for å forbedre nettstedet vårt og hjelpe oss med å forstå hvilke sider på nettstedet som blir brukt. Google Analytics bruker tekniske verktøy som blant annet førsteparts informasjonskapsler og JavaScript-kode, for å hente inn informasjon om besøkende på nettstedet. Google Analytics-tjenesten sporer informasjon om besøkende på nettstedet som har aktivert JavaScript. Google Analytics sporer på anonymt vis hvordan besøkende bruker nettstedet, inkludert hvor de kommer fra og hvilke handlinger de utførte på nettsidene. Google Analytics samler inn informasjonen som brukerne oppgir. Denne informasjonen brukes til å administrere og oppdatere nettstedet, og vi vil også analysere om de besøkende på nettstedet stemmer over ens med den forventede profilen og hvordan viktige målgrupper navigerer i innholdet.
A. Reservasjon mot bruk:Google Analytics har innstillinger som gjør at de besøkende på nettstedet kan reservere seg mot at informasjonen deres blir lagret. Du finner mer informasjon om dette alternativet her: HTTP://TOOLS.GOOGLE.COM/DLPAGE/GAOPTOUT.
B. Hvordan Google bruker informasjonen:Google og de heleide datterselskapene kan lagre og bruke informasjon om hvordan du bruker nettstedet gjennom Google Analytics Information Disclosures and Sharing i henhold til vilkårene i Personvernpolitikken (findes på http://www.google.com/privacy.html eller liknende URL-adresser som Google kan stille til disposisjon)

Programvareutvidelser til sosiale nettverk (plug-ins)

Nettstedene våre kan bruke programvareutvidelser til sosiale nettverk for å gjøre det lettere for deg å dele innhold med andre. Når du besøker nettstedene våre, kan den som driver programvareutvidelsen til de sosiale nettverkene som finnes på sidene våre, plassere en informasjonskapsel på datamaskinen din, for å kjenne igjen personer som har vært innom sidene våre tidligere. Hvis du er innlogget på nettsidene til det sosiale nettverket, og du samtidig besøker nettstedet vårt, kan programvareutvidelsene til det sosiale nettverket motta informasjon direkte om deg, og som viser at du har besøkt nettstedet vårt. Programvareutvidelsen til det sosiale nettverket kan samle inn slik informasjon om besøkende som har logget på sosiale nettverk, selv om de ikke spesifikt samhandler med programvareutvidelsen på nettstedet vårt. Programvareutvidelsene til de sosiale nettverkene tillater også at nettstedet til det sosiale nettverket deler informasjon om aktivitetene dine på nettstedet vårt med andre brukere av det sosiale nettverket. Allergan kontrollerer ikke innholdet fra programvareutvidelsene til sosiale nettverk. Mer informasjon om programvareutvidelser fra sosiale nettverk finner du under personvern og informasjonsdeling på nettsidene til hvert enkelt sosiale nettverk.

Personopplysninger om barn

Dette nettstedet er ikke egnet eller utviklet for personer under 16 år. Vi samler ikke bevisst inn personopplysninger om personer under 16 år.

Hvordan beskytter vi den personlige informasjonen din?

Vi bruker sikringstiltak som er standard i vår industri når det gjelder administrativ, teknisk og fysisk informasjon, for å beskytte de personlige opplysningene din mot tap, tyveri, misbruk, uautorisert tilgang, endring, deling og sletting. Vi begrenser tilgangen til din personlige informasjon. Bare ansatte og tredjeparter som opptrer på våre vegne, og som har legitime forretningsbehov har tilgang til informasjonen. Vi overfører de personlige opplysningene dine kun til tredjeparter som handler på våre vegne og som har gitt oss skriftlige forsikringer om at personopplysningene dine vil bli beskyttet på en måte som er i overensstemmelse med denne personvernerklæringen og vår personvernpolitikk og våre prosedyrer.

Med hvem og når vil vi avdekke eller dele personlige opplysninger om deg?

Vi deler eller avdekker personlige opplysninger om deg med følgende parter:
 • Våre globale datterselskaper, som beskrevet under.
 • Tredjeparter som vi har inngått avtale med, og som skal levere tjenester på vegne av oss. Disse tjenestene innebærer aktiviteter eller funksjoner knyttet til behandlingen av den personlige informasjonen din som beskrevet over. Hvis vi gjør det, vil vi kreve at tredjepartene som opptrer på vegne av oss holder de personlige opplysningene dine konfidensielle, og at informasjonen vi deler med dem lagres trygt. Med mindre noe annet er oppgitt i denne personvernerklæringen, har disse tredjepartene skrevet under på en avtale som innebærer at de ikke vil bruke eller avdekke personlig informasjon om deg til noe annet formål enn nødvendig for å levere tjenester på våre vegne, eller for å følge gjeldende lover og regler.
 • Offentlige etater, revisorer og myndigheter Vi kan formidle personopplysningene dine til offentlige etater, revisorer og myndigheter, for å svare på henvendelser hvor de ber om informasjon eller annet som er påkrevd ved lov, gjennom forskrifter eller industristandarder.
 • Potensielle eller faktiske tredjepartskjøpere Dersom vi reorganiserer eller gjør oss av med forretningen gjennom salg, fusjon eller oppkjøp, kan vi komme til å dele dine personlige opplysninger med faktiske eller prospektive oppkjøpere. Vi vil i så fall kreve at en slik kjøper behandler den personlige informasjonen din i samsvar med denne personvernerklæringen.


Hvordan overfører vi den personlige informasjonen din internasjonalt?

Vi kan overføre personlig informasjon om deg til våre internasjonale partnere. Du finner navnene og kontaktinformasjonen til disse partnerne på HTTPS://WWW.ALLERGAN.COM/HOME. Disse partnerne kan i tillegg overføre dine personlige opplysninger til våre andre, internasjonale partnere. Noen av datterselskapene og databasene deres kan ligge i land som ikke tilbyr et likeverdig nivå av personvern som de lovene i det landet du bor i. Til tross for det, skal alle våre partnere behandle din personlige informasjon i henhold til denne personvernerklæringen og våre retningslinjer for personvern og databeskyttelse.
Rammeverk om overføring av personopplysninger fra Europa til USA og fra Sveits til USA – det såkalte EU-US Privacy Shield: Allergan og partnerne i USA kan motta personlig informasjon fra individer i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og Sveits. Vi overholder kravene i rammeverket om overføring av personopplysninger fra Europa til USA og fra Sveits til USA (Privacy Shield), med hensyn til innsamling, bruk og oppbevaring av personopplysninger fra EØS og Sveits. Hvis det oppstår konflikt mellom vilkårene i denne personvernerklæringen og Privacy Shield, vil vilkårene i Privacy Shield gjelde. Du finner mer informasjon om innholdet i Privacy Shield og sertifiseringen vår på HTTPS://WWW.PRIVACYSHIELD.GOV/. The International Centre for Dispute Resolution (ICDR) fungerer som utenforstående tvisteløser, som det kreves i Privacy Shield. Hvis du ønsker å klage på vår etterlevelse av lover og regler i henhold til Privacy Shield, kan du kontakte oss direkte eller ta kontakt med ICDR på HTTP://GO.ADR.ORG/PRIVACYSHIELD.HTML. Under visse omstendigheter kan du påberope bindende mekling. Undersøkelser og håndheving av vår etterlevelse av Privacy Shield gjennomføres av US Federal Trade Commission. Vi kan overføre din personlige informasjon til tredjeparter som vi har inngått avtale med, og som skal levere tjenester på vegne av oss. Disse tjenestene innebærer aktiviteter eller funksjoner knyttet til behandlingen av den personlige informasjonen din som beskrevet over. Tredjepartene vi samarbeider med, er gjennom avtalene pålagt å følge gjeldende lover og regler. Dette innebærer også at de må ha en gyldig overføringsmekanisme for personlige opplysninger fra EU for å kunne motta personlige opplysninger fra EU. Dette kan innebære en avgjørelse fra EU-kommisjonen, sertifisering fra Privacy Shield for overføring av personopplysninger fra Europa til USA og fra Sveits til USA og / eller bruk av standard kontraktsforpliktelser fra EU i avtalen. Mer informasjon om hvem du kan kontakte angående overføring av den personlige informasjonen din over landegrensene, finner du under avsnittet «Hvordan kontakte oss» under.

Hvor lenge oppbevarer vi personlige opplysninger om deg?

Personopplysningene dine vil lagres så lenge du har et forhold til oss. Vi lagrer og oppbevarer personlige opplysninger vi samler inn om deg i henhold til Bedriftens arkivpolitikk. Opplysningene vil deretter blir arkivert eller slettet. Du finner en oversikt over oppbevaringspraksisen vår på HTTPS://WWW.ALLERGAN.COM/HOME. Merk at visse typer informasjon kan oppbevares lenger hvis vi har pågående forpliktelser ovenfor deg, eller hvis lokal lovgivning krever det.

Koblinger til tredjeparts nettsider

Dette nettstedet kan inneholde koblinger til andre nettsteder som eies og drives av tredjeparter, som en bekvemmelighet for våre besøkende, fordi vi mener disse nettstedene kan gi nyttig informasjon. Reglene og prosedyrene som vi beskriver her, gjelder ikke for disse nettstedene. Vi er ikke ansvarlige for innsamlingen eller bruken av personlig informasjon som utføres av eller på en tredjeparts nettsider. Vi fraskriver oss derfor ethvert ansvar for hvordan en tredjepart bruker personlig informasjon som er samlet inn på denne tredjepartens nettsider. Du må kontakte disse nettsteder direkte hvis du ønsker mer informasjon om retningslinjene deres for personvern, sikkerhet, datainnsamling og distribusjon av informasjon.

Hvilke rettigheter har du?

Du har rett til å få innsyn i og en kopi av den personlige informasjonen din. Dette gjelder også elektroniske kopier. Du kan i tillegg be om at vi retter opp i uriktig eller ufullstendig informasjon vi har lagret om deg. Du kan også be om at vi sletter den personlige informasjonen din når det ikke lenger er bruk for den, begrense hvordan vi behandler den hvis den ikke kan slettes samt motsette deg behandling av den personlige informasjonen din. I enkelte tilfeller kan du be om at vi sender en kopi av de personlige opplysningene dine til en tredjepart som du har utpekt. Hvis du ønsker å benytte deg av denne retten, må du kontakte oss. Du finner kontaktinformasjonen vår under «Hvordan kontakte oss» nedenfor. Du har også muligheten til å sende en klage til tilsynsmyndighetene hvis du mener at rettighetene dine har blitt krenket (mer informasjon finnes under «utbedringer» nedenfor).

Hva skjer om vi oppdaterer denne personvernerklæringen?

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen hvis det oppstår endringer i våre juridiske forpliktelser eller i måtene vi behandler den personlige informasjonen din på. Du vil få beskjed om vesentlige endringer i denne personvernerklæringen. Endringene vil tre i kraft når de kommuniseres til deg.

Hvordan tar du kontakt med oss hvis du har spørsmål eller bekymringer?

Ta kontakt med Allergans DPO (Data Protection Officer) ved hjelp av informasjonen under for å:
 • stille spørsmål
 • melde fra om bekymringer eller klage
 • melde deg av et program eller en tjeneste og / eller
 • benytte deg av rettighetene dine som er nevnt over (blant annet få tilgang til, endre, videreføre, fremme innvendinger, begrense eller slette informasjon)
Allergans europeiske DPO
Postadresse:
Allergan Ltd, Marlow International Parkway, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1YL, Storbritannia
E-postadresse:

IR-EUDPO@ALLERGAN.COM

Hvilke rettsmidler er tilgjengelige?

Hvis du ikke klarer å løse problemet direkte med oss, kan du ta kontakt med personvernansvarlig i landet du bor i, for å få mer informasjon om privatliv og rettigheter knyttet til personvern. Du kan klage direkte til denne instansen. Du kan også ta kontakt med hovedansvarlig for personvern hos Allergan:

Personvernansvarlig i Irland
Postadresse:
Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois, Irland
Telefonnummer:
+353 57 8684800
+353 (0)761 104 800
E-postadresse:

info@dataprotection.ie